ACLU v. DOJ- Exhibit 32 - May 2013 Obama Speech

Stay Informed